+373 22 101-801
Despre noi Noutăţi Catalog Contacte

Noutăţi

ISO 9001:2008


     Stimați colegi, parteneri și clienți ai SRL "Ares UT". Compania noastra are placerea de a Vă informa că la data de 20.07.2015, uzina turnătorie SRL "Ares UT" oficial a susținut cu succes certificarea și a primit:

Certificat Sistem de Management al Calității

ISO 9001:2008

   Acesta este al doilea pas important după instalarea liniei automate de formare cu scopul de a îmbunătăți calitătea produselor fabricate de turnătorie SRL "Ares UT".

      Noi nu ne oprim la rezultatele obținute și vom continua și mai departe să realizăm treptat  pasuri spre îmbunătățirea calității ! ! ! !

mai multe


Adunarea generală anuală a acționarilor


     Consiliul S.A. "Ares UT" anunță în baza deciziei din 29.04.2015, convocarea Adunării generale anuale a acționarilor la data de 29 mai 2015, ora 11.00, cu prezența acționarilor, desfășurată la sediul S.A. "Ares UT" cu adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170, ora înregistrării participanților: 10.00 - 10.45.

AVÂND URMĂTOAREA ORDINE ZI:

 1. Aprobarea componenței Comisiei de numărare.
 2. Aprobarea raportului anual al Consiliului Societății în baza rezultatelor de activitate în anul 2014.
 3. Examinarea raportului financiar anual Societății în baza rezultatelor de activitate în anul 2014.
 4. Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori ai Societății țn baza rezultatelor de activitate în anul 2014.
 5. Aprobarea raportului anual al Organului Executiv ai Societății.
 6. Realegerea înainte de termen a unor membri ai Consiliului Societății.
 7. Realegerea înainte de termen a Preșidentului ai Consiliului Societății.
 8. Aprobarea hotărîrei privind distribuirea venitului obținut țn anul 2014.
 9. Aprobarea normativelor distribuirii venitului Societății pentru anul 2015.
 10. Aprobarea direcțiilor prioritare de activitate.
 11. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.
 12. Confirmarea companiei de audit pentru efectuare auditului extern obligatoriu pentru anul 2015 și stabilirea cuantumului remunerării pentru serviciile prestate.
 13. Aprobarea hotărârii privind legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale anuale a acționarilor.

     De materialele conform ordinii de zi a adunării generale anuale se la cunoștința la sediul S.A. "Ares UT" cu adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170, incepînd cu 15 mai 2015 între orele 9.00 - 16.00 în zile de lucru. Lista acționarilor cu drept de vot pentru adunarea adunarea anuala a fost întocmită conform situației din 30.04.2015 de către registratorul îndependent "Registru - Garant" S.A.

mai multe


Pionier-ul în meseria de turnătorie din Republica Moldova


     Pe timpuri cînd la uzină se produceau tractoare, în turnătorie se producea pînă la 600 tone de produse pe lună. Valoarea fundamentală a uzinei S.R.L."Ares UT" este personalul cu o calificare foarte înaltă. În fiecare zi meșterii cu experiență transmit secretele sale generției mai tinere.                                                                 La ziua de astăzi S.R.L. "Ares UT", este dotată cu sistemele de topire moderne, cu mașini pentru prelucrarea pieselor turnate și pentru producerea miezurilor, cu o linie de formare automatizată.                       S.R.L. "Ares UT", ocupă o poziție de lider pe piața produselor moldovenești de fier și furnizează produsele sale pe piața europeană.

Scopul principal al întreprinderii S.R.L. "Ares UT"- perfecționarea continuă.

mai multe


Una dintre primele


     S.R.L. "Ares UT", una dintre primele companii din industria metalurgica a Republicii Moldova, care a inceput in 1945. Turnarea a fost axat pe executarea de comenzi pentru industria de tractoare. In prezent S.R.L. "Ares UT", pe piata Moldoveneasca, are o gama larga de productie din fontă și oțel cu diferite forme si complexitate, cu masa de 0,1 kg. de pana la 2500 kg. Turnarea se efectueaza pentru diferite ramuri ale industriei și economiei nationale. Piese turnate din fonta - principalele produse ale S.R.L. "Ares UT". Uzina este specializată in fabricarea pieselor turnate din fonta de complexitate  si de configurare diferita (cu desen, model).

mai multe


Uzină de Turnătorie «Ares UT»
Republica Moldova, Chişinău, MD-2004 str. Columna 170


«Ares UT» - 2015. Toate Drepturile sunt rezervate.
creat și dezvoltat de
X