+373 22 101-801
Despre noi Noutăţi Catalog Contacte

Adunarea generală anuală a acționarilor

     Consiliul S.A. "Ares UT" anunță în baza deciziei din 29.04.2015, convocarea Adunării generale anuale a acționarilor la data de 29 mai 2015, ora 11.00, cu prezența acționarilor, desfășurată la sediul S.A. "Ares UT" cu adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170, ora înregistrării participanților: 10.00 - 10.45.

AVÂND URMĂTOAREA ORDINE ZI:

 1. Aprobarea componenței Comisiei de numărare.
 2. Aprobarea raportului anual al Consiliului Societății în baza rezultatelor de activitate în anul 2014.
 3. Examinarea raportului financiar anual Societății în baza rezultatelor de activitate în anul 2014.
 4. Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori ai Societății țn baza rezultatelor de activitate în anul 2014.
 5. Aprobarea raportului anual al Organului Executiv ai Societății.
 6. Realegerea înainte de termen a unor membri ai Consiliului Societății.
 7. Realegerea înainte de termen a Preșidentului ai Consiliului Societății.
 8. Aprobarea hotărîrei privind distribuirea venitului obținut țn anul 2014.
 9. Aprobarea normativelor distribuirii venitului Societății pentru anul 2015.
 10. Aprobarea direcțiilor prioritare de activitate.
 11. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.
 12. Confirmarea companiei de audit pentru efectuare auditului extern obligatoriu pentru anul 2015 și stabilirea cuantumului remunerării pentru serviciile prestate.
 13. Aprobarea hotărârii privind legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale anuale a acționarilor.

     De materialele conform ordinii de zi a adunării generale anuale se la cunoștința la sediul S.A. "Ares UT" cu adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170, incepînd cu 15 mai 2015 între orele 9.00 - 16.00 în zile de lucru. Lista acționarilor cu drept de vot pentru adunarea adunarea anuala a fost întocmită conform situației din 30.04.2015 de către registratorul îndependent "Registru - Garant" S.A.

Uzină de Turnătorie «Ares UT»
Republica Moldova, Chişinău, MD-2004 str. Columna 170


«Ares UT» - 2015. Toate Drepturile sunt rezervate.
creat și dezvoltat de
X